Det endocannabinoida systemet

Det endocannabinoida systemet är ett signalsystem som regler och har en skyddande funktion i våra kroppar. Alla djur (inklusive människan) har ett ECS. ECS består av tre delar:
Endocannabinoider
Receptorer (CB1 och CB2)
Enzymer som hjälper till med att bryta ner endocannabinoider och cannabinoider

ECS har varit känt i över 25 år och är ett av kroppens viktigaste system, det hjälper till att hålla kroppen i balans. ECS har stor inverkan på hälsa och sjukdomar och reglerar bland annat:

  • Immunförsvaret
  • Aptit
  • Humör
  • Inflammationer
  • Matsmältning
  • Fertilitet
  • Sömn
  • Kroppstemperatur
  • Minne
  • Smärta

Din kropp aktiverar ECS med precision så att den bara påverkar vad den behöver. Har du till exempel problem med din matsmältning kommer ECS att reglera detta utan att påverka immunförsvaret eller minnet.

När väl endocannabinoiderna gjort sitt jobb och matsmältningen fungerar igen kommer kroppen förhindra att ECS går för långt och ändra balansen i motsatt riktning.

CB1

CB1-receptorer finns främst i vårt centrala nervsystem (ryggmärgen och hjärnan). Aktivering av CB1-receptorer spelar en direkt roll i minne och kognition, känslor, motorisk kontroll, aptitstimulering och uppfattning av smärta.

CB2

CB2-receptorer finns mestadels i det perifera nervsystemet och är speciellt förknippade med immunsystemet och inflammationsrespons. Eftersom de är mest koncentrerade i vår kropps periferi, resulterar deras stimulering inte i någon eufori eller berusning. Aktivering av CB2 kan göra att kroppen slappnar av, hjälpa den att reparera sig själv och minska känslan av smärta utan att försämra kognition.