Smärtlindring vid kronisk smärta

Smärtlindring med CBD-olja vid kronisk smärta

Kronisk smärta är en viktig fråga inom hälsosektorn och miljontals människor förlitar sig på syntetiska läkemedel för att kunna leva normala liv, men syntetiska smärtstillande medel är kända för att orsaka biverkningar som gör dem osäkra för långvarig användning. Många läkemedel är starkt beroendeframkallande och kan orsaka följdsjukdomar. Många vänder sig därför till alternativa smärtbehandlingar och här har CBD-olja visat sig kunna hjälpa personer med skaderelaterad smärta, reumatism och många andra typer av sjukdomar där kroniska smärtor är en del av sjukdomsbilden.

Vanliga sjukdomstillstånd där CBD visat sig fungera bra är bland annat:

 • Cancersmärta
 • Fibromyalgi
 • Kronisk huvudvärk
 • IBS
 • Ryggsmärta
 • Migrän
 • Smärta från Multipel Skleros
 • Artros

Vilka smärttyper fungerar CBD mot?

CBD har visat sig lindra tre typer av smärta.

 1. Neuropatisk smärta: det härrör från skada i nervsystemet. Denna grupp inkluderar medicinska tillstånd som MS och ischias.
 2. Nociceptiv smärta: det härstammar från olika typer av skador på vävnaderna som plockas upp av hjärnan. I denna grupp ingår allt från fingerstubbar till bistick till artrit och många fler.
 3. Övrig smärta: denna grupp inkluderar smärta som inte passar in i båda grupper som fibromyalgi, migrän och Chrons Sjukdom. Och även om orsakerna till smärta kan variera, är hjärnan vanligtvis involverad i alla typer av smärta.

Kronisk inflammation leder till många icke-infektionssjukdomar som hjärtsjukdomar, cancer, Alzheimers sjukdom, typ 1-diabetes och till och med autoimmuna sjukdomar. Forskning visar att CBD kan behandla inflammation och i sin tur hjälpa till att lindra dessa sjukdomar.