Inflammationer och CBD

Inflammationer uppstår naturligt i kroppen och är ett skydd när kroppen skadas. Det finns två olika sorters inflammationer, akut inflammation och kronisk inflammation.

Akut inflammation uppstår efter en skada, infektion eller sjukdom. Immunsystemet släpper loss immunceller till det drabbade området för att skydda det, vilket orsakar rodnad och svullnad.

Kronisk inflammation avser ett långvarigt inflammatoriskt svar i kroppen. När inflammation kvarstår kan det påverka vävnader och organ på grund av ökad produktion av fria radikaler. Det finns ett antal sjukdomar som orsakar kronisk inflammation, bland annat cancer, hjärtsjukdomar, reumatism och diabetes typ 2. Rökning, övervvikt och stress kan också bidra till kronisk inflammation.

Kronisk inflammation orsakar ofta svår smärta och vävnadsskada. CBD har visat sig direkt öka nivåerna av antiinflammatoriska cytokiner (en grupp proteiner och peptider vars funktion är att bära kemiska signaler) och minska nivåerna av pro-inflammatoriska cytokiner – och därmed minska inflammation

För en långsiktig lösning erbjuder CBD omedelbar och långsiktig förbättring utan risk för kroppen. För bästa resultat rekommenderas daglig användning.