Förebygga hjärtproblem och stroke

CBD har antiinflammatoriska och antioxidativa egenskaper som kan minska riskfaktorer som kan leda till hjärtsjukdomar, som högt blodtryck. Det kan också kunna minska risken för relaterade tillstånd som stroke.

Hög blodtryck

Högt blodtryck är den ledande riskfaktorn för hjärtsjukdom. Blocktrycket kan stiga under stress, dålig kost och rökning. I Sverige har en tredjedel av den vuxna befolkningen för högt blocktryck. Sjukdomar som kommer av högt blodtryck är bland annat stroke och hjärtinfarkt. Har man högt blocktryck även risken för hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen.

I en studie från 2009 utsattes råttor för en stressande situation som fick blodtrycket och hjärtfrekvensen att öka. En dos CBD sänkte både blodtrycket och hjärtfrekvensen.

I en studie 2017 utsattes friska mänskliga frivilliga för stress och fick sedan en dos CBD. CBD sänkte blodtrycket jämfört med frivilliga som fick placebo.

Forskning indikerar att människokroppens cannabinoida system producerar endocannabinoider som kan reglera blodtrycket. CBD har också ångestdämpande och smärtstillande effekter som hjälper till att minska vilande blodtryck och hypertoni kopplad till stress. CBD tillsammans med en sund kost kan göra underverk för ditt blodtryck.

Stroke

Hjärtsjukdomar ökar risken för stroke. En stroke inträffar när en blodpropp blockerar blodflödet till hjärnan. Ett blodkärl i hjärnan kan också spricka, vilket kan orsaka en hemorragisk stroke.

En studie från 2010 visade att CBD kan hjälpa till att skydda strokepatienter från hjärnskador och till och med hjälpa till återhämtning genom att öka hjärnfunktionen.

Studier från 2017 drog också slutsatsen att CBD ökade cerebralt blodflöde under en stroke.

Testerna är baserade på djurstudier men det pågår forskning för att säkerställa om detta även gäller människor.

Minska arytmi

Det finns studier som visar på att höga doser av CBD kan vara användbara för att hjälpa till arytmi hos hjärtpatienter. En arytmi är när ditt hjärta slår fel, oavsett om det är för snabbt, långsamt eller vid fel rytm. Man har utfört djurstudier med CBD för att behandla en arytmi med lovande resultat.