Depression, ångest och CBD

Ångest och depression är vanliga psykiska hälsoproblem som kan ha förödande effekter på hälsa och välbefinnande. Ångest och depression har även ökat markant de senaste åren, man tror att detta beror på den ökade stress som finns i samhället.

Ångest och depression behandlas oftast med läkemedel med många biverkningar, bland annat dåsighet, sömnproblem och sexuell dysfunktion. Läkemedel som bensodiazepiner är dessutom starkt beroendeframkallande och leder ofta till missbruk.

19 procent av befolkningen mellan 18-84 år uppger att de diagnostiserats med depression minst en gång i livet. Av dessa har nästan var tredje fått diagnosen mer än en gång. Detta enligt den nationella folkhälsoenkäten “Hälsa på lika villkor”. Man ser dessutom att antalet drabbade av ångest och depression ökar i samhället.

Det har visat sig att CBD har fungerat bra mot ångest och depression. De ångest- och depressionsrelaterade störningar där man ser att CBD hjälper är bland annat:

  • Ångestsjukdom
  • Panikångest
  • Social fobi
  • Posttraumatisk stress (PTSD)
  • OCD (Obsessive-compulsive disorder)
  • Olika typer av missbruk

Experter tror att CBD: s potentiella fördelar för depression är relaterade till dess positiva effekt på serotoninreceptorer i hjärnan.

CBD ökar inte nödvändigtvis serotoninnivåerna, men det kan påverka hur din hjärnas kemiska receptorer svarar på serotoninet som redan finns i ditt system. Låga serotoninnivåer kan bidra till depression och ångest här hjälper CBD till att svara på det serotonin som redan finns i kroppen.